Poptávka služeb

Pokud máte zájem o naše služby, vyplňte prosím tento nezávazný poptávkový formulář. V nabídce zaškrtněte požadované aktivity a jejich výběr potvrďte tlačítkem. Následně vyplňte kontaktní údaje. Na základě Vámi uvedených údajů Vás budeme kontaktovat. Děkujeme.

I. PROJEKČNÍ ČINNOST (vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení)

 • Vodovodní a kanalizační přípojky
 • Vodovodní a kanalizační řady
 • Pasporty vodovodních a kanalizační řadů
 • Ostatní projekční činnosti (ČOV, odstranění septiku, žumpy)
 • Jiné nespecifikované služby

II. STAVEBNÍ PRÁCE (výstavba, rekonstrukce a oprava přípojek a řadů)

 • Výstavba, oprava, a rekonstrukce vodovodní přípojky
 • Výstavba, oprava, a rekonstrukce kanalizační přípojky
 • Výstavba, oprava, a rekonstrukce vodovodního řadu
 • Výstavba, oprava, a rekonstrukce kanalizačního řadu
 • Osazení kanalizačních poklopů
 • Odborné napojení vodovodní přípojky na veřejný řad
 • Odborné napojení kanalizační přípojky na veřejný řad
 • Výkopové práce a terénní úpravy povrchů
 • Tlaková zkouška vodovodního potrubí
 • Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí
 • Jiné nespecifikované služby

III. KANALIZAČNÍ SLUŽBY (čištění kanalizací, vývoz žump a septiků, deratizace)

 • Čištění kanalizace, přípojek, vpustí
 • Vývoz žump, septiků a jímek
 • Prověření technického stavu kanalizačního potrubí kamerovým systémem
 • Kontroly vodotěsnosti žump, septiků, jímek
 • Zajištění údržby odlučovače lehkých kapalin, nebo tuků
 • Měření průtoku odpadních vod, odběr vzorků odpadních vod
 • Čištění komunálních, průmyslových a koncentrovaných odpadních vod
 • Provedení deratizace a dezinfekce
 • Čerpání, převoz a likvidace kapalných nebezpečných látek – (ADR)
 • Jiné nespecifikované služby

IV. VODÁRENSKÉ SLUŽBY (úniky vody, měření tlakových a průtokových poměrů)

 • Osazení vodoměrné šachty
 • Úprava, výměna vodoměrné sestavy
 • Proplach a desinfekce venkovního potrubí
 • Měření tlakových a průtokových poměrů v rozvodech
 • Zapůjčení hydrantového nástavce s vodoměrem
 • Kontrola technického stavu vodovodu kamerovou technikou
 • Vyhledávání skrytých úniků vody
 • Redukční ventily HAWIDO a CLA-VAL (prohlídky, odstraňování havárií, posouzení a regulace tlaku)
 • Vytyčování inženýrských sítí (včetně atestu signalizačního vodiče)
 • Jiné nespecifikované služby

V. AKREDITOVANÁ LABORATOŘ (rozbory vody, analýza vzorků)

 • Chemické, mikrobiologické a biologické rozbory pitné vody
 • Analýza vzorků odpadních vod
 • Jiné nespecifikované služby

VI. PRODEJ VODÁRENSKÉHO MATERIÁLU (materiál pro výstavbu VH sítí a přípojek)

 • Prodej vodárenského materiálu pro výstavbu vodovodních a kanalizačních řadů,přípojek


Hlášení stavu vodoměruZměna výše zálohyZákaznický účetChytré měření

Kamarádka voda

Test balených vod a pitné vody z kohoutkuZajímavosti

Jaký ekologický pohon využívají automobily OVAKu?

1)
lehký topný olej

2)
naftu

3)
CNG