Hlášení stavu vodoměru

Vyplněním a odesláním formuláře Samoodečet přijmeme Vámi nahlášený stav vodoměru jako podklad pro fakturaci. Správnost ověříme naším zaměstnancem při následném fyzickém odečtu.

Změna výše zálohy

Vyplněním formuláře Změna výše zálohy přijmeme Vaši žádost o úpravu výše zálohy platnou pro aktuální zúčtovací období. Pro další období bude automaticky aktualizována na základě skutečné spotřeby.

On-line platba

Plaťte pohodlně, bezpečně a jednoduše.

Vyjádření k existenci sítí

Vstup do aplikace Vám umožní podat žádost o vyjádření k existenci sítí vyplněním identifikačního formuláře a vyznačením zájmového území.


Zajímavosti

Víte, že ...

1)
vyvezeme septik?

2)
připojíme vás k vodovodu a kanalizaci?

3)
zhotovíme projekt?


 Plánované opravy

OVAK a.s. je pevnou součástí města Ostravy. Rozvoj města a kvalita života jeho obyvatel jsou pro nás prioritou.

Plynulé a bezproblémové dodávky pitné kvalitní vody a následné její odkanalizování by se neobešly bez profesionální technologické údržby vodohospodářské sítě. Z plánu oprav se dozvíte rozsah a míru nezbytných zásahů.
Za případná omezení se omlouváme.