Plánované odstávky vody

K přerušení dodávky pitné vody dochází pouze ve výjimečných případech:

  • porucha na distribuční síti pitné vody
  • porušení smlouvy mezi zákazníkem a dodavatelem
  • technické důvody provozovatele

 Přerušení dodávky vody se řídí zákonem 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění.

Při přerušení dodávky pitné vody z technických, nebo havarijních důvodů se vždy zajišťuje nouzové zásobování vodou.

Pokud dochází k plánované výluce dodávky vody, musí být zákazník vždy 15 dní předem informován o jejím přerušení. U vzniklých poruch, pokud přerušení překročí 120 minut, je zpravidla zajišťováno nouzové zásobování. V obou případech je při vlastní rozvážce vody její dovoz oznamován rozhlasovým zařízením na cisterně. Nouzové zásobování trvá po celou dobu výluky.

Aktuální seznam plánovaných přerušení dodávky vody z technických důvodů:

Datum Místo výluky Bez vody zůstává Od (skutečnost) Do (předpoklad) Cisterny
17.10.2019 Ostrav - Lhotka ul.Televizní 3, 5, 7, 7A, 9, 11, 11A, 11B, 13, 11C, 12A, 12, 11, 8, 6, 4, 4A, 2,10,12B, Pod Vysílačem 1, 3, 5, 5B, 5E, 5D, par. č. 462/17, 14, Nová čtvrť 2, Vrbová 1, 2, 4, 6, 8 17.10.2019, 08:00 17.10.2019, 13:00 Ano
18.10.2019 Moravská Ostrava ul. Mlýnská 12, Milíčova 12, 8, 6, 4, 2, 1, 3, Zahradní 5, Čs. legií 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 11, 7, 5, Tyršova 24, 26, náměstí Msgre Šrámka 7, 6, 5
18.10.2019, 8:00 18.10.2019, 15:00 Ano
18.10.2019 Moravská Ostrava Mlýnská č.12 , Milíčova č.12 , 8 , 6 , 4 , 2 , 1 , 3 ,Čs.legií č.4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14 , 16 , 18 , 11 , 7 , 5 , náměstí Msgre Šrámka č.7 , 6 , 5 , Tyršova č.24 , 26. 18.10.2019 , 8:00 18.10.2019 , 15:00 Ano
22.10.2019 Ostrava - Slezská Ostrava ul. Koblovská - od Výklopné po Výdušnou. 22.10.2019, 8:00 22.10.2019, 14:00 Ano
23.10.2019 Ostrava - Heřmanice ul. Fišerova - od přemostění, Zákopní, Poštůlková, Pod Trianglem, Vrbická - od Zákopní po Na Strži, Zvonková, Záchalupní. 23.10.2019, 8:00 23.10.2019, 14:00 Ano
30.10.2019 Hošťálkovice ul. Kozlůvka, Výhledy, Zimní, Mezi Ploty, Dlážděná, V Ústraní, Skrytá, Svahová, Podevsí, Broskvoňová, Vrbiny, Lipka, Náplavy, Broskvońová 1, 3, Hlavní 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 46, 48, 50, 44, 42, 40, 38, 36, 34, 32, 30, 364, parcelní číslo 189/1 30.10.2019, 8:00 30.10.2019, 15:00 Ano
Hlášení stavu vodoměruZměna výše zálohyZákaznický účetChytré měření

Kamarádka voda

Test balených vod a pitné vody z kohoutkuZajímavosti

Kolik kilometrů měří ostravská kanalizační síť?

1)
85,4 km

2)
919 km

3)
8 540 km