Rozbor

Naše společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Vám nabízí laboratorní rozbory pitné a odpadní vody.

Laboratoře jsou akreditovány Českým institutem pro akreditaci o.p.s., jsou způsobilé k provádění objektivních a nezávislých zkoušek.

Ke konkrétním požadavkům a situaci každé poptávky jsme připraveni poskytnout odborné konzultace.

Proč si nás vybrat za partnera?

  • Dlouholeté zkušenosti v oblasti vodního hospodářství
  • Vysoká odbornost
  • Moderní technické vybavení
  • Spolehlivost provedené práce, rychlost a flexibilita

Nabízíme:

Odběry a analýzy vod (pitných, podzemních, povrchových, odpadních aj.) a kalů.

Nabízené analytické zkoušky:
  • základní chemické a fyzikálně chemické rozbory včetně rozborů terénních (např. pH, vodivost, senzorické analýzy, NL, RAS, BSK5, CHSK, anionty, kationty, TOC, TN,…)
  • speciální anorganické analýzy (těžké kovy)
  • organické analýzy (uhlovodíky C10-C40, NEL, EL, AOX)
  • speciální organické analýzy (v rámci skupin PAU a TOL)

  • mikrobiologické rozbory (termotolerantní koliformní a koliformní bakterie, Escherichia coli, enterokoky, Clostridium perfringens, Pseudomonas aeruginosa, kultivovatelné mikroorganismy)
  • mikroskopický obraz pitné vody
Telefon 848 100 700
© Ostravské vodárny a kanalizace a.s. OOO