Ze sítě

Hlášení poruchPlánované odstávky vody | Rozsáhlé stavební práce na síti

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. zabezpečují plynulou dodávku pitné, sledování její kvality a dodávku v množství odpovídajícímu technickým parametrům zařízení a požadavkům odběratelů. Přesto může občas dojít k omezení nebo k přerušení dodávky pitné vody, a to převážně z důvodu vzniku poruchy na vodovodní síti. V těchto případech se snažíme o co nejrychlejší odstranění závady. Informace o vzniklých poruchách přijímá nepřetržitě dispečink společnosti. Prostřednictvím této sekce můžete rovněž získat informace o plánovaných odstávkách vody, které jsou zde zveřejňovány s dostatečným předstihem.

Hlášení stavu vodoměruZměna výše zálohyZákaznický účetChytré měření

Kamarádka voda

Test balených vod a pitné vody z kohoutkuZajímavosti

V případě problému s kanalizací Vám ji OVAK zkontroluje:

1)
speciální kamerou

2)
ultrazvukem

3)
kanalizačním drátem