OVAK - nejnižší ztráty vody

Dovedete si představit, že přijdete domů z práce, vezmete vědro a jdete si napumpovat vodu ke kašně na náměstí? Umyjete nádobí a vodu vylejete do strouhy na ulici, která pak stéká do nejbližšího potoka. Těžko představitelné, přesto tak nějak podobně vypadaly počátky vodárenství v městských aglomeracích.
Od té doby se vodárenské technologie zásadně změnily a lidstvo v nich ušlo obrovský kus cesty. Bohužel, ukazuje se, že naše civilizace začíná mít problém, který asi nečekalo, a to nedostatek kvalitní pitné vody. My v OVAKu sledujeme situaci, ale více než plané řeči se o vodu staráme, aby ji bylo dostatek a měla potřebnou kvalitu. Náš tým kvalifikovaných 385 zaměstnanců může za to, že za posledních 22 let jsme snížili ztrátu vody v ostravské vodovodní síti z neuvěřitelných cca 40% dodané vody do vodovodní sítě na současný údaj na evropské rovni, a to 11,34%.
Jako první v České republice jsme použili ekologicky šetrnou metodu tzv. Hydropuls, která pomocí vytváření impulsu prudké expanze vysoce komprimované kapaliny pomáhá regenerovat studně surové vody. Po aplikaci této metody jsme zvýšili nárůst výkonu některých studní v řádek jednotek až desítek procent, u jedné z nich došlo po aplikaci k zásadnímu nárůstu výkonu dokonce až o 85%.
Pro čištění vodovodního porubí jsme v Ostravě, jako na prvním místem v ČR, použili unikátní metodu čištění vodovodního potrubí směsí ledu a soli. Tzv. „ICE PIGGING“ je více než 1000x účinnější než běžný proplach. Z trubek odstraní maximum sedimentu, biofilmu i uvolněného materiálu.
Další republikové prvenství nám patří i zavedením dálkového odečtu spotřeby vody pro spotřebitele fungujícího na principu odečtu dat z vysílačů umístěných na vodoměrech, které jsou pomocí digitálního kódovaného signálu přijímané přijímači. Hlavní výhodou chytrého vodoměru je, že spotřebitel má neustálý přehled o aktuální spotřebě vody a pokud dojde k nestandardnímu odběru (úniku) vody, systém pošle odběrateli varovný e-mail. Systém jsme představili veřejnosti v roce 2017 a získali jsme za něj, v rámci celonárodní soutěže „Chytrá města pro budoucnost“, zvláštní cenu poroty za významný přínos pro hospodaření s pitnou vodou. V současnosti je již osazeno téměř 7 tisíc kusů vysílačů, v roce 2019 se očekává připojení dalších 5 tisíc kusů a rozšíření technologie na všech 32 tisíc vodoměrů na území Ostravy je plánováno do konce roku 2024. OVAK tak plní svůj slib rozvoje této SMART technologie v Ostravě.
Prostředky vynaložené na zlepšení stavu vodohospodářské infrastruktury pro rok 2019 budou minimálně 380 mil. Kč, z toho 297 mil. Kč prostřednictvím nájmu městu Ostrava a zbytek formou oprav zajišťovaných naší společností OVAK. Zároveň pro zkvalitnění služeb a provozování vodovodní a kanalizační sítě je plánována výše investic téměř 38 miliónů korun,“ přiblížil plány na další rok generální ředitel společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Vojtěch Janoušek.
A neposlední řadě byste měli vědět, že voda z vodovodního řadu na Ostravsku splňuje zákonné limity pro pitnou vodu a v případě dusičnanů a dusitanů pak limity pro tzv. kojeneckou vodu. Pitná voda dodávána do ostravské vodovodní sítě je hygienicky nezávadná a splňuje všechny požadavky stanovené současným platným právním předpisem. Vodu z kanalizace, která projde naší Ústřední čistírnou odpadních vod, vracíme do řeky Odry čistější, než je voda v řece. A to není vše. Ale, asi jste už pochopili, že, prostě, ŽIJEME VODOU, ŽIJEME OSTRAVOU!


 

Hlášení stavu vodoměruZměna výše zálohyZákaznický účetChytré měření

Kamarádka voda

Test balených vod a pitné vody z kohoutkuZajímavosti

V případě problému s kanalizací Vám ji OVAK zkontroluje:

1)
speciální kamerou

2)
ultrazvukem

3)
kanalizačním drátem