GDPR a OVAK

Vážení zákazníci,


informujeme Vás, že jsme v souladu s obecným nařízením na ochranu osobních údajů neboli GDPR upravili smlouvu o dodávce vody a o odvádění odpadních vod.
Nově také nebude možné uzavírat smlouvu se třetí osobou (nájemcem).
V souladu s platnou legislativou bude smlouva uzavírána jen s odběratelem, tedy vlastníkem pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci.

Definice odběratele dle Zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., v platném znění:
„Odběratelem je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci; u budov v majetku České republiky je odběratelem organizační složka státu, které přísluší hospodaření s touto budovou podle zvláštního zákona; u budov, u nichž spoluvlastník budovy je vlastníkem bytu nebo nebytového prostoru jako prostorově vymezené části budovy a zároveň podílovým spoluvlastníkem společných částí budovy, je odběratelem společenství vlastníků. U pozemků nebo budov předaných pro hospodaření příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky jsou odběratelem tyto osoby“.
 

Hlášení stavu vodoměruZměna výše zálohyZákaznický účetChytré měření

Kamarádka voda

Test balených vod a pitné vody z kohoutkuZajímavosti

Který způsob nakládání s odpadní vodou je levnější?

1)
Mít dům napojený na kanalizaci.

2)
Mít vlastní žumpu nebo septik.

3)