Konference PROVOZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ ČR v Ostravě

Město Ostrava se stalo místem konání odborné konference „Provoz vodovodů a kanalizací ČR 2017“ s doprovodnou výstavou. Pořadatelem konference, která se konala 7. – 8. listopadu 2017, bylo Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky (SOVAK), které je největším oborovým vodárenským sdružením v ČR. Řádní členové SOVAK ČR v České republice zásobují pitnou vodou přes 9 mil. obyvatel, odvádějí odpadní vody pro téměř 8 mil. obyvatel a 98 % těchto odpadních vod čistí.

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK) byla jedním z hlavních partnerů této prestižní akce v oblasti vodohospodářství, nad kterou převzali záštitu také prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje a Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostrava. 

 

Konference se věnovala, mimo jiné, také SMART technologiím, v kterých město Ostrava a OVAK hlásí úspěchy.

„Chytrá města pro budoucnost“ je první soutěží svého druhu v České republice. Má za cíl definovat trendy, propagovat tzv. SMART CITY projekty a podporovat obce, města i kraje ve sdílení a dobré praxi využívání nejmodernějších postupů v zájmu reálného zlepšení kvality života lidí v České republice. V závěru září vybrala porota prvního ročníku uvedené soutěže vítěze v různých oblastech. V kategorii Hospodaření s vodou byla zvláštní cena poroty udělena projektu „Chytrý monitoring vodoměrů pro oblast vodního hospodářství“, který realizuje akciová společnost Ostravské vodárny a kanalizace za podpory města Ostravy. Byl oceněn jeho významný přínos pro hospodaření s pitnou vodou.

Principem projektu je dálkový odečet vodoměrů, který umožní spotřebiteli mít neustálý přehled o aktuální spotřebě vody. Systém funguje na principu odečtu dat z vysílačů umístěných na vodoměrech, které jsou pomocí digitálního kódovaného signálu přijímané přijímači. Přijímače přenášejí data do datového uložiště za pomocí technologie GPRS a následně přes rozhraní do informačního systému pro správu dat. Celý digitální řetězec dat je šifrován a nejsou v něm přenášeny žádné osobní informace, které by mohly identifikovat odběratele. Kromě přehledu o spotřebě umožňuje systém i například varování spotřebitele formou e-mailu, pokud dojde u spotřebitele k nestandardnímu odběru (úniku) vody.

Z udělení zvláštní ceny máme velkou radost. Je to uznání naší investice do budoucnosti Ostravy, sdělil Ing. Petr Konečný, generální ředitel společnosti a dodal: „Princip SMART technologií vidíme všude kolem nás. Stále více lidí používá chytrý telefon, chytrou televizi a někdo třeba i chytrou ledničku. Nechceme být pozadu ani v takové oblasti, jako je vodárenství. Snažíme se zlepšovat naše služby a přinášet obyvatelům Ostravy řešení, která jim pomáhají v každodenním životě.

Základním předpokladem k možnosti využívat chytrý vodoměr je pokrytí oblasti tímto systémem. Vysílače jsou zatím instalovány na vodoměry v městské části Výškovice, Zábřeh, Hrabůvka, Dubina, Stará Bělá a Vítkovice. Cílem je vytvářet celistvé pokrytí přijímači podobně jako budují pokrytí mobilní operátoři. Vysílače je možné umístit jen na ty vodoměry, které jsou s touto technologií kompatibilní. V současné době, ani v pokrytých lokalitách, není technologicky možné instalovat vysílače na všechny typy vodoměrů. Tento nedostatek se odstraňuje v rámci přirozené obměny vodoměrů nahrazováním stávajících vodoměrů za novější typy. V pokrytí bude společnost pokračovat směrem k městským obvodům Poruba, Mariánské Hory a Hulváky, Moravská Ostrava a Přívoz. Podmínkou využívání těchto služeb je, aby zákazníci byli odběrateli společnosti, to znamená, měli uzavřenou Smlouvu o dodávce vody a o odvádění odpadních vod. Služba se netýká bytových vodoměrů.

Vyhlašovatelem soutěže je SCII /Smart City Innovations Institut z.ú./, nevládní nezisková organizace, jejímž cílem je podpora tří prioritních os: otevřené platformy odborníků v prostoru SMART CITY, dlouhodobé metodické standardizace principů SMART CITY na celostátní i mezinárodní úrovni a vývoj vlastních specifických produktů. Soutěž se koná pod záštitou resortu Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Hlášení stavu vodoměruZměna výše zálohyZákaznický účetChytré měření

Kamarádka voda

Test balených vod a pitné vody z kohoutkuZajímavosti

Kolik kilometrů měří ostravská kanalizační síť?

1)
85,4 km

2)
919 km

3)
8 540 km