Aktualizace smluv

Vážení zákazníci/odběratelé, dovolte, abychom vás informovali, že od letošního dubna jsme přistoupili k systematické aktualizaci smluv o dodávce vody a o odvádění odpadních vod uzavřených před 1. 1. 2014.
Důvodem je změna zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., ve znění zákona č. 275/2013 Sb., který ve svém ustanovení § 8 odst. 16 a 17 rozšířil povinné náležitosti smlouvy, a to i na smlouvy uzavřené před 1. 1. 2014. V následujících 8 letech žádostí o aktualizaci smluvního vztahu proto písemně vyzveme všechny odběratele, kteří mají smlouvu uzavřenou před tímto datem. Zákonem je stanoven termín pro úpravu náležitostí smlouvy do 1. 1. 2024. 
 
Systematické obesílání nevylučuje možnost aktualizovat smlouvu i dříve, např. v důsledku změny způsobu úhrady faktur, zasílacích údajů, vlastníka nemovitosti aj.
Jedná se o povinnost, kterou nám ukládá zákon, proto vám děkujeme za pochopení a vstřícný přístup při aktualizaci smluvního vztahu.
Hlášení stavu vodoměruZměna výše zálohyZákaznický účetChytré měření

Kamarádka voda

Test balených vod a pitné vody z kohoutkuZajímavosti

Díky OVAKu si lidé na Colours of Ostrava i dalších akcích v Ostravě mohou dopřát čistou kohoutkovou vodu, která se podává z …

1)
vodoclubu

2)
vodobaru

3)
vodopubu