OVAK není producent znečištění

Proč je OVAK v IRZ?
 
Naše společnost svou činností zásadním způsobem zlepšuje životní prostředí v Ostravě. Provozujeme čistírny odpadních vod, které velmi pozitivně ovlivňují například čistotu řek v Ostravě a okolí.

I přes tato fakta se naše společnost každoročně objevuje v Integrovaném registru znečišťovatelů (IRZ) a je mylně označována za producenta znečištění bez důležitých vysvětlení souvislostí.
 
Naše společnost nemůže produkovat znečištěné látky, protože to z podstaty činnosti čistírny odpadních vod není možné. Čistírna nic nevyrábí, ale přejímá znečištění přitékající kanalizací.  
 
Naše Ústřední čistírna odpadních vod dosahuje ve většině parametrů úrovně nejlepších dostupných technologií. Čistí nejen komunální vody z třetího nejlidnatějšího města ČR, ale také průmyslové vody z celé ostravské aglomerace. A právě ty jsou příčinou uvedení naší společnosti v IRZ.
 
Technologie Ústřední čistírny odpadních vod nemůže zásadním způsobem ovlivnit odstranění těžkých kovů a dalších biologicky neodbouratelných látek přiváděných kanalizační sítí. Ty pocházejí od průmyslových podniků, které vypouští své odpadní vody z velké části do kanalizace. To je přísně regulováno stanovenými limity kanalizačního řádu. Ovšem i nízké koncentrace nebezpečných látek vytvoří v obrovském objemu množství, které se projeví v celkovém zatížení čistírny a následně ve vypouštěných vodách. Naše společnost s maximální pozorností sleduje obsahy nebezpečných látek ve vyčištěné vodě a výsledky hlásí do IRZ. Látky nepřekračují limity zaručující normální život v řece.
 
 
Objem znečištěné vody přitékající kanalizací do čistírny odpadních vod se každoročně zvyšuje díky rostoucímu počtu odkanalizovaných míst v regionu. Ačkoliv je tento trend neoddiskutovatelně pozitivní pro Ostravu a okolí, naše společnost je paradoxně mylně označována jako producent znečištění. V tuto chvíli se aktivně zabýváme tím, aby informace v IRZ byly v budoucnu pravdivé a srozumitelné.
Hlášení stavu vodoměruZměna výše zálohyZákaznický účetChytré měření

Kamarádka voda

Test balených vod a pitné vody z kohoutkuZajímavosti

Co měří více kilometrů?

1)
české dálnice

2)
síť vodovodního potrubí v Ostravě

3)
síť kanalizačního potrubí v Ostravě