Máte zabarvený filtr v bazénu?

Je to přirozené a není to na závadu.
Stejně může vypadat i kuchyňský filtr na vodu, který používají některé domácnosti.

Zažloutlá barva je způsobena nejvíce železem, které je ve vodě smysly nepostřehnutelné, ale když se přemění na trojmocnou formu, vytváří žlutavé až rezavé zbarvení vody. To sice může být pro spotřebitele nepříjemné, ale není to zdravotně závadné.
Stopy železa jsou skoro ve všech vodách, skoro ve všech potravinách a pro život člověka má železo svůj význam. V lokalitě Ostravy je pitná voda pod neustálou kontrolou a obsah železa je v ní stanovené normě.
V letních měsících je častou příčinou zakalení např. napouštění bazénů, kde se při velké rychlosti napouštění uvolňují usazeniny. Podobný účinek může mít časté „odpouštění“ vody z kohoutku, aby byla na pití chladnější a svůj podíl na tom má i stav vodovodních trubek v konkrétním objektu. Častý je také výskyt zabarvení v rozvodech teplé vody.
Více k problematice Státní zdravotní ústav: http://www.szu.cz/centrum-hygieny.../kvalita-vody-z-vodovodu

 

Hlášení stavu vodoměruZměna výše zálohyZákaznický účetChytré měření

Kamarádka voda

Test balených vod a pitné vody z kohoutkuZajímavosti

Který způsob nakládání s odpadní vodou je levnější?

1)
Mít dům napojený na kanalizaci.

2)
Mít vlastní žumpu nebo septik.

3)