Provozně-technická opatření spojená s pandémií COVID-19

Přes velmi nepříznivou situaci spojenou s pandemií COVID-19 společnost nadále plně zajišťuje základní služby spojené se zásobováním pitnou vodou a odkanalizováním města Ostravy. Nicméně vzhledem k aktuální povinnosti minimalizovat kontakt mezi lidmi (zaměstnanci, zákazníky) společnost do odvolání přistoupila k následujícím provozně-organizačním opatřením:

 • částečný odklad udržovacích prací na vodárenské infrastruktuře,
 • prodloužení lhůt pro realizaci zakázkových prací stavebního charakteru,
 • částečné omezení odběrů a analýz vzorků pitné a odpadní vody z domácností a firem,
 • částečné omezení výměn vodoměrů s procházejícím cejchem a osazování vysílačů Smart metering,
 • částečné omezení fyzických odečtů vodoměrů,
 • omezení služeb Zákaznického centra (pouze pro vyřizování telefonických požadavků a dotazů: Po-Čt 8.00-15.00, Pá 8.00-14.00).

Společnost nadále zajišťuje zejména:

 • výrobu pitné vody z vlastních zdrojů,
 • havarijní opravy vodovodů a kanalizací,
 • vyvážení žump a septiků,
 • čištění koncentrovaných odpadních vod,
 • čištění odpadních vod odváděných kanalizací,
 • deratizaci kanalizace,
 • prodej vodárenského materiálu.

Děkujeme za pochopení.
 

Hlášení stavu vodoměruZměna výše zálohyZákaznický účetChytré měření

Kamarádka voda

Test balených vod a pitné vody z kohoutkuZajímavosti

Jaký ekologický pohon využívají automobily OVAKu?

1)
lehký topný olej

2)
naftu

3)
CNG