Ostravský Čtyřlístek pro štěstí

Jsme dodavatelem vody vysoké kvality a dalších vodárenských a kanalizačních služeb pro Ostravu. Jsme společností, která si uvědomuje společenskou odpovědnost vůči obyvatelům Ostravy a městu, se kterým jsme spjati skoro tři desítky let.
Jsme partnerem významných akcí a naše pomoc směřuje také potřebným, od nemocných až po sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel Ostravy. Velký význam spatřujeme v projektech směřujících k aktivnímu trávení volného času obyvatel Ostravy. Jsme patrioti, naše dlouholeté propojení s městem Ostrava dokazuje i historická expozice Historie ostravského vodárenství – Babylon, v areálu Úpravny vody Ostrava-Nová Ves. Nabízí zajímavou exkurzi do počátků zásobování města Ostravy pitnou vodou a pomáhá nahlédnout i do historie města.
Pomoc v realizaci aktivit v oblasti společenského života nás vede vnitřní přesvědčení o tom, že je třeba být nápomocen lidem, kteří neměli tolik štěstí a jsou omezeni svým zdravotním stavem. Dlouhodobě pomáháme a podporujeme, mimo jiné, příspěvkovou organizaci Čtyřlístek, centrum pro osoby se zdravotním postižením mentálním i kombinovaným. V lednu jsme zavítali pozdravit klienty centra dětí z Domova Jandova a předali jim plyšové hračky. Smekáme nad obětavostí personálu, jenž o klienty pečují a snaží se jim také vytvářet ty nejlepší životní podmínky.

Foto: Na návštěvě ve Čtyřlístku. Generální ředitel akciové společnosti Ostravské vodárny a kanalizace (OVAK), pan Vojtěch Janoušek, v doprovodu vedoucí oddělení vztahů s veřejností, paní  Radky Vankové.

Společnost OVAK je dlouholetým donátorem a podporovatelem klientů Čtyřlístku, především dětí z Domova Jandova.


 

Hlášení stavu vodoměruZměna výše zálohyZákaznický účetChytré měření

Kamarádka voda

Test balených vod a pitné vody z kohoutkuZajímavosti

Víte, že ...

1)
vyvezeme septik?

2)
připojíme vás k vodovodu a kanalizaci?

3)
zhotovíme projekt?