Snížení sazby DPH se projeví ve snížení ceny pro vodné a stočné

Stejně jako dosud bude mít Ostrava jednu z nejnižších cen vody ze všech krajských měst ČR. Cena pro vodné a stočné bude oproti loňskému roku od 1. 1. 2020 vyšší o 3,63 Kč (tj. o 4,5 %) a od 1. 5. 2020 vlivem snížení sazby DPH nižší o 0,04 Kč (tj. -0,05 %). Jeden m3 vody včetně stočného do konce dubna 2020 bude stát včetně DPH 84,34 Kč ve srovnání s cenou 80,71 Kč v letošním roce.
Po změně DPH na 10 % k 1. 5. 2020 se cena pro vodné a stočné sníží o 3,67 Kč, jeden m3 vody včetně stočného od května 2020 bude stát 80,67 Kč oproti 80,71 Kč v letošním roce.
Cenu vody ovlivňuje, mimo jiné, i nárůst nákladů za nájemné infrastruktury, které platí společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK) městu Ostrava. Statutární město Ostrava z něj financuje opravy, obnovu, modernizaci a další rozvoj vodohospodářské infrastruktury. Další faktory ovlivňující cenu jsou vyšší náklady na nákup vody, na chemikálie na čištění odpadních vod, na zpracování a odvoz kalů a na mzdy zaměstnanců. Rada statutárního města Ostravy ze dne 26. 11. vzala cenu pro vodné a stočné na rok 2020 na vědomí.
Úhrada nájemného městu Ostrava není jediným způsobem, kterým společnost OVAK přispívá ke zlepšování vodovodní a kanalizační sítě v Ostravě. „Prostředky vynaložené OVAK na zkvalitnění stavu vodohospodářské infrastruktury pro rok 2020 budou minimálně ve výši 396 mil. Kč, z toho 301 mil. Kč bude uhrazeno prostřednictvím nájmu, zbylá část formou oprav financovaných společností OVAK. Kromě již zmíněného nájemného a oprav zajišťovaných dodavatelským způsobem, provádí společnost OVAK. také údržbu a další opravy vodohospodářské infrastruktury vlastními zaměstnanci. Tyto zásahy, a to včetně havarijních oprav, zabraňují nepříznivým dopadům na poskytování vodohospodářských služeb na území města. Pro zkvalitnění poskytovaných služeb jsou navíc plánovány investice do provozního majetku společnosti ve výši více než 34 miliónů korun,“ přiblížil plány na další rok generální ředitel OVAK Vojtěch Janoušek.
OVAK patří dlouhodobě mezi průkopníky v testování a využívání moderních vodárenských a kanalizačních technologií. Díky spolupráci s odborníky mateřské společnosti SUEZ se společnosti OVAK dlouhodobě daří v Ostravě aplikovat ojedinělé systémy a zařízení, a to jako v prvním městě v České republice vůbec. Mezi nejvýznamnější patří dálkový odečet vody pomocí tzv. „Chytrých vodoměrů,“ které napomáhají zákazníkům společnosti efektivněji hospodařit s vodou a včas informovat o nestandardních spotřebách nebo únicích. „Aktuálně už takto funguje více než 11 000 vodoměrů. Naším záměrem je do konce roku 2024 pokrýt technologií Chytrého měření celou Ostravu, tj. 32 000 vodoměrů. Projekt má obrovský potenciál. Jednou z řady výhod je maximální přehled o spotřebě vody, pohodlí pro zákazníka a možnost pro naši společnost rychle odhalit nestandardní situace na síti,“ doplnil Vojtěch Janoušek.
Tzv. „ICE PIGGING,“ zase umí revolučně a zároveň šetrně čistit vodovodní potrubí prostřednictvím směsi ledu a kuchyňské soli. V roce 2020 bude do ČR pořízena stacionární technologie ICE PIGGINGU, která bude umístěna na Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě-Přívoze. Další investice poputují do chytrých čerpadel na ČOV Michálkovice.

 

Obecné informace o společnosti OVAK
Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury na území města Ostravy, která je majetkem statutárního města Ostrava. Hlavními akcionáři společnosti jsou statutární město Ostrava (28,55%) a francouzská společnost SUEZ (50,13%). Ostravské vodárny a kanalizace a.s. dodávají do vodovodní sítě města Ostravy pitnou vodu, která je z cca 60% nakupována od společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. a zbývajících cca 40% produkce pitné vody je vyráběno z podzemních zdrojů. Vodovodní síť v délce 1 068 km, dopravuje pitnou vodu jak pro obyvatele města Ostravy, tak pro potravinový a podnikatelský průmysl. Odpadní vody odvádí kanalizační síť v délce 919 km a Ústřední čistírna odpadních vod zabezpečuje čištění 97,78 % odpadních vod z celkového množství čištěných odpadních vod na území statutárního města Ostrava. Celkem společnost provozuje 5 čistíren odpadních vod a zajišťuje tak čištění 99,49 % všech odpadních vod na území statutárního města Ostrava.

 

Hlášení stavu vodoměruZměna výše zálohyZákaznický účetChytré měření

Kamarádka voda

Test balených vod a pitné vody z kohoutkuZajímavosti

Víte, že ...

1)
vyvezeme septik?

2)
připojíme vás k vodovodu a kanalizaci?

3)
zhotovíme projekt?