Když voda pomáhá

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK) jsou nejen dodavatelem vody vysoké kvality a dalších vodárenských a kanalizačních služeb pro Ostravu. Jsou i společností, která si uvědomuje společenskou odpovědnost vůči obyvatelům Ostravy a městu, se kterým jsou spjati více než 25 let.

Společnost OVAK je nejen součástí Ostravy, ale zlepšuje i její životní prostředí, rozvoj města i kvalitu života místních obyvatel. „Naše podpora směřuje do řady oblastí a každoročně na ni vynakládáme více než milion korun. Jsme partnery významných ostravských akcí a pomoc směřujeme i potřebným, od nemocných po sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel,“ říká mluvčí společnosti OVAK Radka Vanková. Velký význam spatřuje firma v projektech směřujících k aktivnímu trávení volného času obyvatel města, včetně dětí. Její činnost, zejména v oblasti čištění odpadních vod, výrazně pomáhá životnímu prostředí v Ostravě a okolí.

Dlouholeté propojení společnosti s městem je vidět i v historické expozici Historie ostravského vodárenství – Babylon, v areálu Úpravny vody Ostrava-Nová Ves. Vodárenské muzeum nabízí zajímavou exkurzi do počátků zásobování Ostravy pitnou vodou a pomůže nahlédnout i do historie města. Otevřeno je od března do listopadu 4x měsíčně ve čtvrtky 15:30, 17:45 a vstup je zdarma. „Víme, že výchova mladé generace je důležitá, proto už 19 let pořádáme vzdělávací projekt Hledej pramen vody pro ostravské žáky 4. a 5. tříd základních škol. Zábavnou formou s motivací soutěže sdělujeme nejmladší generaci, že voda je nejcennější tekutina a je třeba s ní podle toho nakládat i chránit její zdroje,“ jmenuje programy pro děti Radka Vanková. Soutěže se každoročně zúčastňuje téměř tisíc školáků, kteří od března plní různé vědomostní úkoly. V květnu se pak na Slezskoostravském hradě sejdou ti nejlepší a ve velkém hravém finále, které je směrováno ke Dni dětí, společně zápolí v praktických i teoretických disciplínách, které určí konečné pořadí v soutěži.

„Pomáháme doplňovat zásobu vody v těle nejen v domovech a na pracovištích Ostravanů, ale i při trávení jejich volného času. Proto se už několik let můžete na různých kulturních akcích potkat s tzv. Free Water Zone, která pomáhá udržovat pitný režim a ochlazuje prostor díky kombinací dvou moderních zařízení, jmenuje mluvčí společnosti další z akcí, která je vnímána jako podpora kultury a sportu a je ročně mnohokrát využita. Ve vodobaru se může zájemce osvěžit čerstvou kohoutkovou vodou podanou obsluhou v kelímku zdarma, zatímco vodní brána osvěží lidi příjemnou vodní mlhou při jejím průchodu.

Na počátku tohoto roku byla společnost požádána organizátory Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR o spolupráci. Proto mohlo 220.000 návštěvníků akce vidět letos poprvé cisterny OVAK, jak pomáhají při distribuci pitné vody v areálu Letiště Leoše Janáčka Ostrava. A akcí, které svým významem překračují hranice Ostravy i České republiky, je mnohem víc. Patří mezi ně například Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka, divadelní avantgardní festival Dream factory Ostrava nebo Svatováclavské hudební slavností. Nemůžeme chybět ani u věhlasných Colours of Ostrava.

„Pomoc v realizaci aktivit v oblasti společenského života vede vlastní vnitřní přesvědčení o tom, že je třeba být nápomocen lidem, kteří neměli tolik štěstí jako my a jsou omezeni svým zdravotním stavem. Proto pomáháme mimo jiné i neziskové organizaci Akcičky smích.radost.odpočinek podpořit děti po těžké nemoci začlenit se zpátky do běžného života. Podobný smysl má i podpora Čtyřlístku, centra pro osoby se zdravotním postižením, Ostravské organizace vozíčkářů nebo Bílá Holubice,“ uvádí Radka Vanková.
Aktivity společenské odpovědnosti k regionu Ostravska jsou spjaty také se životním prostředím. Dlouhodobou strategií společnosti OVAK je snižovat dopad své činnosti na životní prostředí všemi dostupnými technologiemi nebo hledáním dalších možných cest nad rámec povinných aktivit. Společnost efektivně využívá přírodní zdroje s vazbou na energetické úspory a výrobou elektrické energie z alternativních zdrojů aktivně snižuje znečištění ovzduší. V Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě vyrábí spalováním bioplynu v kogeneračních jednotkách elektrickou energii, kterou dále dodává do rozvodné sítě. Sekundárně vznikající odpadní teplo používá pro vytápění provozních objektů a tak, ve spotřebě tepelné energie dosáhl OVAK úplné soběstačnosti. Aktivitou ke zlepšení životního prostředí je i pořízení a provoz vozidel na CNG, protože vozy na zemní plyn produkují výrazně méně škodlivin než vozidla s klasickým pohonem nebo zpracovávaný projekt na kultivaci a rozvoj biotopů v rámci provozovaných areálů.Společenskou odpovědnost vnímáme jako přirozenou součást každodenního života firmy a naše snaha v oblasti CSR byla oceněna i Cenou hejtmana Moravskoslezského kraje.
 

Hlášení stavu vodoměruZměna výše zálohyZákaznický účetChytré měření

Kamarádka voda

Test balených vod a pitné vody z kohoutkuZajímavosti

Účastníky kterého festivalu osvěžila kohoutková voda ze speciálního vodobaru od OVAKu?

1)
Glastonburry

2)
Pohoda

3)
Colours of Ostrava