Integrovaný systém managementu (ISM)

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. patří od roku 2005 k vodárenským společnostem v České republice, které splňují požadavky integrovaného systému managementu pro tyto oblasti:

  • systém managementu kvality,
  • systém environmentálního managementu,
  • systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Klikněte pro zobrazení certifikátu Klikněte pro zobrazení certifikátu Klikněte pro zobrazení certifikátu

V prosinci 2014 společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. úspěšně absolvovala recertifikační audit. Platnost certifikátů dle norem ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007 byla prodloužena do roku 2017.
 
Integrovaný systém managementu je uplatňován, udržován a zlepšován v rámci těchto procesů:
  1. provoz zdrojů a úpravy vody,
  2. provoz vodovodní sítě,
  3. provoz stavebních zakázek,
  4. provoz kanalizační sítě,
  5. provoz čistíren odpadních vod,
  6. řízení zákaznických služeb. 
Zavedením integrovaného systému managementu se společnost zavázala plnit zásady „Politiky integrovaného systému managementu“, a uplatňovat principy stanovené v  Příručce integrovaného systému managementu.
 
Hlášení stavu vodoměruZměna výše zálohyZákaznický účetChytré měření

Kamarádka voda

Test balených vod a pitné vody z kohoutkuZajímavosti

Víte, že ...

1)
vyvezeme septik?

2)
připojíme vás k vodovodu a kanalizaci?

3)
zhotovíme projekt?