Koloběh vody v přírodě

Zdá se, že se v jezerech vyskytuje pouze voda stojatá, ve skutečnosti však cirkuluje a neustále se obměňuje. Dešťová, říční a voda z potoků vtéká do jezer a zase je opouští prostřednictvím řek, potoků a podzemních vod. Běžně je objem přitékající a odtékající vody v rovnováze.
To vysvětluje, proč se zdá, že vodní hladina je stále na stejné úrovni. Plocha oceánů tvoří 70,8 %, pevnina 29,2 %. Nejvíce vody tedy najdeme v oceánech. Jak se tedy dostala i vysoko do hor? Koloběh vody v přírodě je největším a pravděpodobně i nejznámějším látkovým oběhem v přírodě.
Hnacím motorem celého procesu je Slunce. Slunce ohřívá vodu v mořích a způsobuje tak její vypařování. Pára stoupá a v určité výšce se ochladí a vytváří mraky, které se pohybují v atmosféře a dostávají se nad pevninu.
Vodní pára v mracích zkondenzuje a padá k zemi v podobě deště nebo sněhu, Část vody, která dopadne na zem, vyplní prohlubně a odtéká do potoků, řek, moří a oceánů. Část se vypaří a další část se vsakuje do půdy, filtruje se zde a přijímá minerální látky a stopové prvky. Shromažďuje se jako voda podzemní nebo vystupuje na zemský povrch jako pramen.

 
 
1. vypařování > 2. kondenzace > 3. srážení > 4. déšť, prosakování > 5. vodní toky > a opět vypařování…
Tento koloběh se stále opakuje, pomáhá obnovovat podzemní zdroje sladké vody.

Zákaznická linka

848 100 700

Poruchová linka

800 202 700

Hlášení stavu vodoměruZměna výše zálohyZákaznický účetChytré měření

Kamarádka voda

Test balených vod a pitné vody z kohoutkuZajímavosti

Víte, že ...

1)
vyvezeme septik?

2)
připojíme vás k vodovodu a kanalizaci?

3)
zhotovíme projekt?