Kvalita pitné vody

Pitná voda dodávaná do ostravské vodovodní sítě je hygienicky nezávadná a splňuje všechny požadavky stanovené platným právním předpisem. Kvalita vody ve vodovodní síti je pravidelně kontrolována z hlediska fyzikálně-chemického i mikrobiologického a hlavní stanovované parametry jsou pravidelně zveřejňovány na této stránce. V případě jakýchkoliv doplňujících dotazů se můžete obrátit na telefonní číslo 597 475 520.

 

Která lokalita Vás zajímá?
Které parametry Vás zajímají?
(1) - Oblast ohraničená ulicemi Provaznická, Plzeňská, Moravská a Místecká
(2) - Zbytek Hrabůvky
(3) - Oblast jižně od Hlavní třídy
(4) - Doporučené hodnoty

Chemické látky a směsi použité k úpravě vody na vodu pitnou 

Ostravská vodovodní síť je zásobována jak vodou povrchovou, tak vodou podzemní. Z toho důvodu se v závislosti na zdroji vody liší také chemické látky a směsi použité k úpravě vody na vodu pitnou.

Voda podzemní

Hydroxid vápenatý

Ca(OH)2

používán za účelem úpravy pH a intenzifikace procesů odstraňování železa a manganu oxidačními a srážecími procesy

Magnafloc LT20

neionogenní organický flokulant na bázi polyakrylamidu

používán jako flokulant při úpravě surové vody na vodu pitnou

Plynný chlor

Cl2

používán k dezinfekci pitné vody

Chlornan sodný

NaClO

používán k dezinfekci pitné vody

Metaqua K 50 L

přípravek na bázi (poly)fosforečnanů

používán zlepšení organoleptických vlastností pitné vody a k ochraně vodovodního potrubí proti korozi (pouze ve vybraných lokalitách)

Voda povrchová

Síran hlinitý – hydrát

Al2(SO4)3 . n H2O

hlinitá sůl používaná jako koagulant při úpravě surové vody na vodu pitnou

Hydroxid vápenatý

Ca(OH)2

používán pro úpravu pH pitné vody, snižuje korozivní vlastnosti vody

Plynný chlor

Cl2

používán k předoxidaci organických látek v surové vodě a k dezinfekci pitné vody

Oxid chloričitý

ClO2

používán k předoxidaci organických látek v surové vodě a k dezinfekci pitné vody

Chlornan sodný

NaClO

používán k dezinfekci pitné vody

Ozón

O3

používán k předoxidaci organických látek v surové vodě (probíhá po část roku)

Metaqua K 50 L

přípravek na bázi (poly)fosforečnanů

používán zlepšení organoleptických vlastností pitné vody a k ochraně vodovodního potrubí proti korozi (pouze ve vybraných lokalitách)

Hlášení stavu vodoměruZměna výše zálohyZákaznický účetChytré měření

Kamarádka voda

Test balených vod a pitné vody z kohoutkuZajímavosti

Co měří více kilometrů?

1)
české dálnice

2)
síť vodovodního potrubí v Ostravě

3)
síť kanalizačního potrubí v Ostravě