Jaká je kvalita vody v Ostravě?

Jaké je složení vody z kohoutku? Co vlastně pijeme?

Pitná voda dodávána do ostravské vodovodní sítě je hygienicky nezávadná a splňuje všechny požadavky stanovené současným platným právním předpisem, tj. vyhláškou č. 252/2004 Sb., v platném znění, vycházející ze zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Kvalita vody ve vodovodní síti je pravidelně kontrolována z hlediska fyzikálně-chemického i mikrobiologického.
Z celkové spotřeby dodávané pitné vody do Ostravy je 60-65 % dodávek vod povrchových. Jedná se o vody z přehradních nádrží Kružberk a Šance. Vlastní výroba z podzemních zdrojů, nacházejících se v oblasti města Ostravy, pokrývá 35–40 %. Místní zdroje podzemní vody měly a mají pro zásobování obyvatel Ostravy svůj nezastupitelnývýznam.

Pitná voda získaná z podzemních zdrojů je velmi cenným obohacením pitné vody z upravovaných povrchových zdrojů pro své optimální složení z hlediska zdravotních požadavků.Tato pitná voda obsahuje nepostradatelné minerální látky, které jsou nezbytné pro lidský organismus. Prostorové umístění vodních zdrojů na území města Ostravy minimalizuje přepravní vzdálenosti a zkracuje časy pro zajištění nejnutnějšího zásobení pitnou vodou v případech nouze. Úpravna vody Ostrava-Nová Ves spolu s nedalekými prameništi Nová Ves a Dubí a zdrojem Stará Bělá-Palesek tvoří významné zdroje na území města Ostravy, ve kterém se dnes už jen zrcadlí v naší zemi naprosto jedinečná atmosféra hornictví a těžkého průmyslu.

Poslechněte si rozhovor na téma KVALITA PITNÉ VODY V OSTRAVĚ.


 

Hlášení stavu vodoměruZměna výše zálohyZákaznický účetChytré měření

Kamarádka voda

Test balených vod a pitné vody z kohoutkuZajímavosti

V čem je výhoda pití kohoutkové vody?

1)
kohoutková voda je zdravá

2)
kohoutková voda je čerstvá

3)
kohoutková voda je levná