NÍZKÉ ZTRÁTY VODY NA OSTRAVSKU JSOU NA ÚROVNI VYSPĚLÝCH EVROPSKÝCH ZEMÍ

Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. (dále společnost) ve spolupráci s městem Ostravou každoročně efektivně investují stamiliony korun do obnovy, rozvoje a oprav vodovodní infrastruktury. Díky investicím a používaným moderním technologiím se dlouhodobě daří držet ztráty vody ve vodovodním řadu na velmi nízkých úrovních. V roce 2017 činily ztráty vody v trubní síti dlouhé přes 1 500 km jen 2,2 mil. m3 vody, což je pouhých 12,4 % z celkového objemu vody dodané spotřebitelům. Ztráty vody jsou v roce 2017 z hlediska jejich objemu nejnižší v historii společnosti.

V roce 1996 dosáhly v Ostravě ztráty vody závratných 16 mil. m3 pitné vody, což odpovídalo úrovni ztrát vody ve výši 36 %. Pro představu, jde přibližně o roční objem vody dodané v Ostravě v roce 2017. „Díky dobře cíleným investicím do obnovy a oprav vodovodní infrastruktury se společnosti daří objem ztrát vody udržovat od roku 2014 trvale pod hodnotou 2,5 mil. m3. Tím se, v přepočtu na celkový objem dodané pitné vody, řadíme mezi vyspělé evropské země,“ sdělil generální ředitel společnosti, Ing. Vojtěch Janoušek.

Nemalou zásluhu na tom má i spolupráce s majoritním vlastníkem společnosti, korporací SUEZ, která v Ostravě umožňuje zavádění moderní technologie, osvědčené v západní Evropě. Jde zejména o monitoring vodovodní sítě, který využívá aplikaci SCADA jako součást moderního dispečinkového pracoviště a stále se rozvíjející projekt dálkového odečtu vodoměrů. Systém funguje na principu odečtu dat z vysílačů umístěných na vodoměrech, které jsou pomocí digitálního kódovaného signálu odesílány na přijímače. Přijímače přenášejí data do datového uložiště za pomoci technologie GPRS a následně přes rozhraní do informačního systému pro správu dat. Hlavní výhodou takového chytrého vodoměru je, že spotřebitel má neustálý přehled o aktuální spotřebě vody a pokud dojde k nestandardnímu odběru (úniku) vody, systém pošle odběrateli varovný e-mail. Tím ušetří finance zákazníkovi, ale také omezí úniky kvalitní pitné vody. Za projekt dálkového odečtu vodoměrů získaly Ostravské vodárny a kanalizace v roce 2017 zvláštní cenu v národní soutěži „Chytrá města pro budoucnost.“

 

Hlášení stavu vodoměruZměna výše zálohyZákaznický účetChytré měření

Kamarádka voda

Test balených vod a pitné vody z kohoutkuZajímavosti

Kolik kilometrů měří ostravská kanalizační síť?

1)
85,4 km

2)
919 km

3)
8 540 km