OVAK Newsletter 01/2018

OVAK obdržel zvláštní cenu v soutěži Chytrá města | Online zákaznický účet zákaznický účet | Mějte vodu pod kontrolou Díky chytrému měření | Žijeme vodou, žijeme Ostravou | První elektromobil v OVAK prvního elektromobilu 

 

OVAK obdržel zvláštní cenu v soutěži Chytrá města

OVAK získal zvláštní cenu v národní soutěži Chytrá města pro budoucnost 2017 v kategorii hospodaření s vodou, která reaguje na aktuální celospolečensky diskutovanou problematiku hospodaření s vodou. Zvláštní cena poroty byla udělena projektu OVAK „CHYTRÝ MONITORING VODOMĚRŮ PRO OBLAST VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ". Oceněn byl významný přínos tohoto řešení pro hospodaření s pitnou vodou.

Foto: Cenu za OVAK převzali: Peter Ostrák - manažer projektu, Kateřina Dančová - obchodní ředitelka a Petr Konečný - generální ředitel.

Soutěž „Chytrá města pro budoucnost “ je první soutěží svého druhu v České republice. Má za cíl definovat trendy, propagovat SMART CITY projekty a podporovat obce, města i kraje ve sdílení a dobré praxi využívání nejmodernějších postupů v zájmu reálného zlepšení kvality života lidí v České republice.

 

Online zákaznický účet zákaznický účet

Spravujte svůj zákaznický účet z pohodlí Vašeho domova. V případě, že dosud nemáte zřízen přístup, požádejte o něj.

 

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Vám nabízí „Prohlížení zákaznických dat na internetu“ prostřednictvím Zákaznického účtu, jejímž cílem je umožnit Vám z pohodlí Vašeho domova prohlížet data či vyřídit záležitosti související s odběrem pitné vody a odváděním odpadních vod.

Tato forma komunikace Vám umožní 24 hodin denně, 7 dní v  týdnu, mít přehled nejen o Vaší spotřebě vody, vystavených fakturách, platbách a odečtech vodoměru, ale také Vám přináší možnost provádět změny související s odběrným místem a sledovat stav jejich vyřízení, aniž by byla nutná Vaše osobní přítomnost v sídle naší společnosti.

Jak si aktivovat zákaznický účet?

Prostřednictvím našich webových stránek www.ovak.cz, Zákaznický účet.

Kdo se může zaregistrovat?

Odběratel, nebo třetí osoba zplnomocněná v platné smlouvě uzavřené s naší společností.

Co k tomu potřebujete?

Nejlépe aktuální fakturu vystavenou v souladu s platnou smlouvou, ve které jsou uvedeny údaje potřebné k zaregistrování.

Jak se zaregistrovat?

 • Pro registraci klikněte na „Žádost o přístup do dat“.
 • Zadejte evidenční číslo odběrného místa, číslo faktury a e-mailovou adresu.
 • Po odeslání údajů Vám bude zaslán doporučený dopis s přístupovým heslem do aplikace.
 • Po přihlášení do Zákaznického účtu doporučujeme heslo ihned změnit.
 • Při zapomenutí nebo zablokování hesla, kontaktujte naši zákaznickou linku 848 100 700, nebo si jej vyžádejte prostřednictvím našich internetových stránek.

Co Vám registrace přinese?

 • Jednoduchou změnu Vašich zasílacích a kontaktních údajů.
 • Snadnou úpravu výše a četnosti záloh.
 • Možnost změny způsobu hrazení.
 • Snadné zadání samoodečtu.
 • Možnost kontroly vyúčtování i zpětně.
 • Informace o Vaší spotřebě – provedených odečtech, fakturách, platbách, atd.
 • Pohodlnou správu více odběrných míst z jednoho místa.
 • Sledování stavu vyřízení Vašich požadavků.

Pokud nejste odběratelem ani oprávněnou osobou, nebo nechcete mít zřízen přístup pomocí přihlašovacího jména a hesla, můžete prostřednictvím zákaznického účtu formou „Obecného požadavku - dotazu“ zaslat jakýkoliv požadavek, dotaz, připomínku nebo reklamaci, případně nahlásit stav vodoměru prostřednictvím nabídky „Samoodečet“.

   

Mějte vodu pod kontrolou Díky chytrému měření

CHYTRÉ MĚŘENÍ, tj. spotřeba vody pod kontrolou díky dálkovým odečtům vodoměrů. 

 

Co přináší CHYTRÉ MĚŘENÍ?

Přístup k aktuálním i historickým datům o spotřebě vody a dřívější odhalení skrytých úniků za vodoměrem na vnitřních rozvodech vody. Díky této službě získává odběratel jednoduchou kontrolu nad svou spotřebou vody prostřednictvím internetu, a to i v době, kdy není doma. Formou UPOZORNĚNÍ si navíc může nechat zasílat informace o nestandardní spotřebě vody na svou e-mailovou adresu, což mu umožní, v případě vzniklé poruchy, minimalizovat škody.  

 

Jak funguje CHYTRÉ MĚŘENÍ?

Z vysílačů umístěných na vodoměrech jsou data za pomocí radiového signálu automaticky přenášena a zaznamenávána do informačního systému, jehož prostřednictvím je zákazníkovi spotřeba prezentována v podobě datových i grafických přehledů.  

 

Kteří zákazníci mohou využívat CHYTRÉ MĚŘENÍ?

CHYTRÉ MĚŘENÍ mohou využívat zákazníci, kteří mají uzavřenou Smlouvu s naší společností a zřízen přístup na Zákaznický účet. V případě bytových domů jsou pro nás smluvním partnerem bytová družstva, společenství vlastníků aj., a proto CHYTRÉ MĚŘENÍ nemohou využívat jednotliví obyvatelé bytových jednotek (bytů). Další podmínkou je osazení vodoměru vysílačem a pokrytí lokality technologií chytrého měření. Požadovanou technologií jsou aktuálně pokryty lokality Výškovice, Zábřeh, Dubina, Hrabůvka, Stará Bělá a Vítkovice. Vysílače instalujeme jen na ty vodoměry, které jsou s touto technologií kompatibilní. V současné době, ani v pokrytých lokalitách, nejsme technologicky schopni instalovat vysílače na všechny typy vodoměrů. Tento nedostatek odstraňujeme v rámci přirozené obměny vodoměrů nahrazováním stávajících vodoměrů za novější typy. Zákazníci jsou o osazení vysílače informováni nejprve dopisem. Vodoměr s vysílačem vypadá následovně

Pokud jste naším smluvním partnerem a nacházíte se v lokalitě, která je pokryta technologií dálkových odečtů, ale nejste si jisti, zda máte vodoměr tímto zařízením vybaven, kontaktujte nás e-mailem na info@ovak.cz

 

Jak požádat o přístup k CHYTRÉMU MĚŘENÍ?

Zákazník o zřízení přístupu nemusí žádat. Přístup je zajištěn prostřednictvím Zákaznického účtu, kdy se využívají přihlašovací údaje k tomuto účtu. Po osazení vysílače na vodoměr je zákazníkovi do 14ti dnů na Zákaznickém účtu automaticky a bezplatně aktivován přístup prostřednictvím tlačítka „Chytrého měření“ http://www.ovak.cz/images_for_web/chytrm.pngna data o aktuální a historické spotřebě vody odběrného místa. Pokud zákazník nemá
zřízen registrovaný přístup na Zákaznický účet, může si jej aktivovat zde.
 

Kde na Zákaznickém účtu se tlačítko „Chytrého měření“ nachází?

Tlačítko „Chytrého měření“ se nachází na záložce odběrného místa. Postup, jak se na něj zákazník dostane, se nepatrně liší podle toho, zda je zákazník vlastníkem jednoho odběrného místa, nebo jich vlastní více.

V obou případech je nutné se k Zákaznickému účtu nejdříve přihlásit.

Dále je postup podle vlastnictví počtu odběrných míst následující:

Zákazník vlastní 1 odběrné místo

Po přihlášení si zákazník vybere v hlavní nabídce volbu „Základní údaje“. Na pravé straně se mu otevře okno s názvem „Odběrné místo“ a na něm se mu zobrazí i tlačítko „Chytrého měření“. Kliknutím na toto tlačítko se zákazník dostává na data o spotřebě svého odběrného místa. Grafické znázornění postupu naleznete zde.

 

Zákazník vlastní více odběrných míst

Po přihlášení si zákazník vybere v hlavní nabídce volbu „Mé zákaznické účty“. Zvolí zákaznický účet, pod kterým se odběrné místo s dálkovým odečtem nachází. Vybere příslušné odběrné místo, kde se na pravé straně otevře okno s názvem „Odběrné místo“ a na něm se mu zobrazí i tlačítko „Chytrého měření“. Kliknutím na toto tlačítko se zákazník dostává na data o spotřebě svého odběrného místa. Grafické znázornění postupu naleznete zde.

 

O jaké druhy upozornění si je možné požádat?

Zákazník si může požádat o 2 druhy upozornění, a to buď společně, nebo jen jedno z nich. Jedná se o tato upozornění:

Upozornění na únik vody – nepřetržitě sleduje spotřebu vody a denně vyhodnocuje poslední 24hodinové období měření. V případě, že v tomto sledovaném období není alespoň po dobu 5 minut dosažena nulová spotřeba vody, je zákazníkovi zasláno upozornění na tento stav (může se jednat o protékající toalety, pojistný ventil bojleru aj.).

Upozornění na nadměrnou spotřebu – porovnává naměřenou denní spotřebu vody s definovanou maximální výší spotřeby v litrech za den. Maximální výši spotřeby v litrech za den si určí zákazník. Pokud je tato výše překročena, zákazníkovi je zasláno upozornění na tento stav (může se jednat o poruchu na vnitřních rozvodech vody).

 

Jak si aktivovat službu na zasílání upozornění?

Zákazník musí požádat o zasílání upozornění, a to tak, že vyplní formulář „Žádost o aktivaci upozornění“, který nalezne na našich webových stránkách www.ovak.cz v sekci „Ke stažení“ nebo v sídle naší společnosti: Nádražní 28/3114, Ostrava – Moravská Ostrava.

 

Pomocí tlačítka si můžete ověřit, co Vám služba přístupu k datům z Chytrého měření nabízí.

(UPOZORŇUJEME, že se jedná o testovací odběrné místo; k náhledu na svou spotřebu se musíte přihlásit prostřednictvím Zákaznického účtu)

Chytré měření


Žijeme vodou, žijeme Ostravou

OVAK je pevnou součástí města Ostravy. Zlepšování životního prostředí, rozvoj města a kvalita života jeho obyvatel jsou pro nás prioritou. Za posledních 10 let jsme poskytli finanční granty ve výši přes 7 mil. Kč.

Příklady táhnou - Dominik a jeho kamarádi

Dominik Šulan je devatenáctiletý mladý muž žijící v ostravském Domově Jandova už prakticky od dětství. Prožil v něm většinu svého života a dovede se z něj radovat, i když mnozí jiní by na jeho místě už možná dávno rezignovali. Ptáte se, co je na tom tak zvláštního?

Domov Jandova je určen dětem, mládeži a mladým dospělým s mentálním postižením ve věku 7 – 26 let a Dominik se narodil s dětskou mozkovou obrnou. I když je zcela imobilní, má mentální postižení a verbálně nekomunikuje, patří k těm, kteří se živě zajímají o veškeré dění  kolem sebe a reagují na ně. „Líbí se mi na něm, že je i přes nepřízeň osudu většinou pozitivně naladěný a z tváře mu téměř nikdy mu nemizí úsměv,“ říká Bohdana Rywiková z centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava - Čtyřlístek. S okolím se dokáže domluvit díky svým krásným očím, měnícím se podle toho, v jakém rozpoložení se právě nachází. Právě díky nim, ale i celkové mimice a hlasovým projevům, se podle ní dokáže vyjádřit ke svým potřebám a přáním. „Dominik je lidsky skromný, nenáročný a miluje kontakt s ostatními. Rád poslouchá hudbu nebo sleduje televizi. S velkým potěšením se na zahradě dívá na dovádějící děti a často se směje jejich kouskům a legráckám i přesto, že si s nimi nemůže hrát,“ doplňuje její slova Martin Pobořil. Nespokojenost dává Dominik najevo pláčem, a spokojenost zase úsměvem nebo smíchem. Rozumí jednoduchým věcem, líbí se mu zvuky vydávané smyslovými hračkami. Rád chodí na procházky, líbí se mu také poslech písniček a pohádek. Podle jeho babičky má Dominik také rád vlaková nádraží a s velkým zájmem pozoruje kolemjedoucí vlaky. Radost mu udělá i spočinutí na speciálním pytli plněném měkkými kuličkami, kde dokáže spokojeně odpočívat a alespoň na chvíli zapomenout na své rozbolavělé tělo. Všímá se okolí a  reaguje na zvuky i světla v okolí…

Podobný příběh, který tu vyprávějí Martin Pobořil a Bohdana Rywiková by se však dal napsat o mnoha dalších dětech z Domova Jandova, které postihl podobný osud jako Dominika. Neobejdou se bez trvalé péče jiných a potřebují pro svůj život i speciální pomůcky. Právě jim je určen finanční dar akciové společnosti Ostravské vodárny a kanalizace, která je dlouhodobým donátorem obyvatel tohoto domova. „Finanční prostředky jsou tentokrát určeny na nákup multismyslových a rehabilitačních pomůcek, které dětem trochu ulehčují a zpříjemňují život.“ říká mluvčí společnosti OVAK Radka Vanková. Kvůli vysoké pořizovací ceně by je však zaměstnanci domova mohli svým klientům jen těžko pořídit. „Jsme rádi, že máme tak štědré podporovatele, jejichž pomoc a pochopení vnese do života malých i odrostlejších obyvatel domova ještě víc radosti,“ shodují se Martin Pobořil i Bohdana Rywiková a Dominik, kdyby prý jen trochu mohl, by jejich slova potvrdil.


První elektromobil v OVAK

OVAK je společensky odpovědnou firmou k životnímu prostředí. Podporujeme nákupy vozidel na CNG a elektřinu. V současné době využíváme 17 vozidel poháněných na CNG a 1 vozidlem, nováčkem, na elektřinu.

Výhody elektromobility:

 • Využívání obnovitelných zdrojů - levnější provoz a ochrana životního prostředí.
 • Nulové emise 
 • Vysoká spolehlivost je u elektromobilů zaručena díky nižšímu počtu komponentů potřebných pro fungování vozu. Ve srovnání s vozy využívajícími spalovací motor je rozdíl propastný.
 • Jízdní zážitky, které elektromobily nabízejí, jsou obrovské a tiché.
 • Možnost nabíjet kdekoliv.
 • Nízké provozní náklady

Hlášení stavu vodoměruZměna výše zálohyZákaznický účetChytré měření

Kamarádka voda

Test balených vod a pitné vody z kohoutkuZajímavosti

Který způsob nakládání s odpadní vodou je levnější?

1)
Mít dům napojený na kanalizaci.

2)
Mít vlastní žumpu nebo septik.

3)