Buďte SMART a využijte výhod chytrého vodoměru

OVAK se rozhodl investovat do systému Smart Meteringu, aby zlepšil své služby a komfort svým zákazníkům a podílí se tak i na naplnění vize města Ostravy být chytrým městem.
Chytré, neboli SMART, technologie jsou všude kolem nás. Stále více lidí používá chytrý telefon, chytrou televizi a někdo třeba i chytrou ledničku. Pozadu není ani společnost Ostravské vodárny a kanalizace, která v Ostravě rozvíjí systém dálkového odečtu vodoměrů. Mít doma chytrý vodoměr a využívat všech jeho výhod teď mohou i obyvatelé Ostravy!
Jaké výhody vám chytrý vodoměr přinese?


1. Budete mít neustálý přehled o Vaší aktuální spotřebě vody.
2. Pokud u Vás dojde k nestandardnímu odběru (úniku) vody, systém Vám pošle varovný e-mail.


Systém funguje na principu odečtu dat z vysílačů umístěných na vodoměrech, které jsou pomocí digitálního kódovaného signálu přijímané přijímači. Přijímače přenášejí data do datového uložiště za pomocí technologie GPRS a následně přes rozhraní do informačního systému pro správu dat. Celý digitální řetězec dat je šifrován a nejsou v něm přenášeny žádné osobní informace, které by mohly identifikovat odběratele.

Základním předpokladem k možnosti využívat chytrý vodoměr je pokrytí oblasti tímto systémem. První vysílače instaloval OVAK na vodoměry v městské části Výškovice. Poté přišly na řadu lokality Zábřeh, Hrabůvka, Dubina, Stará Bělá a Vítkovice. Cílem je vytvářet celistvé pokrytí přijímači ve formě tzv. „včelích pláství“, podobně jako budují pokrytí mobilní operátoři.

Vysílače je možné umístit jen na ty vodoměry, které jsou s touto technologií kompatibilní. V současné době, ani v pokrytých lokalitách, není technologicky možné instalovat vysílače na všechny typy vodoměrů. Tento nedostatek se odstraňuje v rámci přirozené obměny vodoměrů nahrazováním stávajících vodoměrů za novější typy. V pokrytí bude OVAK pokračovat směrem k městským obvodům Poruba, Mariánské Hory a Hulváky, Moravská Ostrava a Přívoz a části Slezské Ostravy.

Základní podmínkou využívání těchto služeb je, aby zákazníci byli odběrateli OVAKu, to znamená, měli uzavřenou Smlouvu o dodávce vody a o odvádění odpadních vod. Služba se netýká bytových vodoměrů. Důležité je, aby lokalita byla pokryta technologií chytrého měření a na vodoměru musí být osazen vysílač. Požadovanou technologií jsou aktuálně pokryty již zmíněné lokality - Výškovice, Zábřeh, Hrabůvka, Dubina, Stará Bělá a Vítkovice. Pokrytí ale roste s osazením nových přijímačů a signál má přesah i do jiných městských obvodů , o kterýchbudeme včas informovat.

K získání náhledu na aktuální data o spotřebě vody prostřednictvím internetu musí mít odběratel zřízen přístup na Zákaznický účet. Pro zasílání upozornění na odchylky od standardní spotřeby musí vyplnit k tomu určený formulář “Žádost o aktivaci upozornění – spotřeba vody. Více informací, včetně příslušného formuláře, naleznete na našich webových stránkách www.ovak.cz


 

Zákaznická linka

848 100 700

Poruchová linka

800 202 700

Hlášení stavu vodoměruZměna výše zálohyZákaznický účetChytré měření

Kamarádka voda

Test balených vod a pitné vody z kohoutku



Zajímavosti

Jaký ekologický pohon využívají automobily OVAKu?

1)
lehký topný olej

2)
naftu

3)
CNG