E-faktura

Zasílání faktur v elektronické podobě
 
Vážení zákazníci/odběratelé,
 
informujeme Vás, že jsme rozšířili naše služby a nabízíme Vám možnost doručovat faktury za vodné a stočné v elektronické podobě. Faktury jsou zasílány na smluvně sjednanou e-mailovou adresu ve formátu PDF, který nahrazuje standardní papírovou verzi. Doklady jsou opatřeny zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.
 
Jaké výhody má elektronický způsob zasílání faktur?
 • Okamžité doručení faktury.
 • Fakturu dostává zákazník do své elektronické schránky, ať už je kdekoliv.
 • Zákazník má větší časový prostor na posouzení a zpracování faktury.
 • Jednoduchá archivace a evidence spotřeb vody.
 • Úsporou papíru chráníme životní prostředí.
 
Jaké je potřeba splnit podmínky pro elektronické zasílání faktur?
 1. Mít o službu zájem.
 2. Uzavřít novou smlouvu v případě, že smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod byla uzavřena před rokem 2014. Formulář smlouvy je možné získat na našich webových stránkách www.ovak.cz v sekci „Ke stažení“.  
 3. Vyúčtování hradit převodním nebo inkasním příkazem. Jinými slovy, pokud hradíte vyúčtování složenkou, musíte si změnit způsob úhrady plateb na převodní nebo inkasní příkaz. Změnu lze provést současně se změnou způsobu zasílání faktur.
 
Jak požádat prostřednictvím zákaznického účtu o elektronické zasílání faktur?
Pokud ještě nemáte k zákaznickému účtu zřízen přístup, požádejte o něj v sekci „Zákazníkům“ – „Zákaznický účet“.  Jako registrovaný zákazník potom aktivujete službu v  požadavku „Změna zasílacích a kontaktních údajů“ tím, že  v sekci „Způsob zasílání faktur“ vyberete způsob „e-mailem“  a požadavek standardně odešlete.   Na základě tohoto požadavku Vám bude doručena předvyplněná smlouva se změněným způsobem zasílání faktur, uvedením e-mailového kontaktu, na který Vám budou faktury zasílány a změněným způsobem úhrady, pokud jste faktury dosud hradili prostřednictvím složenky. Automaticky bude ve smlouvě předvyplněn způsob úhrady převodním příkazem.
 
Elektronické zasílání faktur bude nastaveno po doručení Vámi podepsané smlouvy do sídla naší společnosti.
Poté Vám budou daňové doklady zasílány pouze elektronicky. Pokud však nebudete mít o službu zájem, budeme Vám i nadále faktury zasílat v papírové formě prostřednictvím pošty.
 
Jak si můžete požádat o elektronické zasílání faktur?
 • telefonicky na zákaznické lince č.: 848 100 700
 • osobně v zákaznickém centru společnosti: Nádražní 28/3114, Ostrava-Moravská Ostrava
 • elektronicky prostřednictvím zákaznického účtu na internetu
 • elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy: info@ovak.cz
Hlášení stavu vodoměruZměna výše zálohyZákaznický účetChytré měření

Kamarádka voda

Test balených vod a pitné vody z kohoutkuZajímavosti

V čem je výhoda pití kohoutkové vody?

1)
kohoutková voda je zdravá

2)
kohoutková voda je čerstvá

3)
kohoutková voda je levná