Novela zákona vyžaduje změnu smluv

Novela zákona o vodovodech a kanalizacích účinná od 1.1.2014 mění náležitosti smluv o dodávkách vody a odvádění odpadních vod. Naši společnost tak čeká úprava více než 30 tis. smluv uzavřených s 24 tis. zákazníky. Poskytování špičkových služeb, přísné dodržování legislativy a komfort našich zákazníků jsou našimi prioritami. Proto i k této změně budeme přistupovat tak, aby byla pro zákazníka co nejpohodlnější a zároveň, abychom splnili zákonnou lhůtu. Vzhledem k velkému počtu smluv bude proces jejich změn časově náročný, přesto věříme, že ve spolupráci s vámi, našimi zákazníky, proběhne vše hladce.
 
V souladu s legislativními změnami platnými od 1. 1. 2014, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění novely č. 275/2013 Sb. jsme připravili pro naše zákazníky novou smlouvu o dodávce vody a o odvádění odpadních vod. Smlouva je rozšířena o povinné náležitosti stanovené zákonem, ke kterým patří např. uvedení vlastníka a provozovatele vodovodu a kanalizace, vlastníka přípojky a připojené stavby nebo pozemku, počtu trvale připojených osob aj. Obchodní podmínky zůstávají i nadále součástí smlouvy, ale jsou upraveny tak, aby respektovaly ustanovení smlouvy podle nového občanského zákoníku.
 
S ohledem na 1. leden 2024, do kterého musíme uvést všechny smlouvy se zákazníky do souladu s platnou legislativou, začali jsme s jejich aktualizací již začátkem letošního roku. Zákazník tak již žádnou změnu smlouvy, uzavřenou do 31. 12. 2013, neprovede prostřednictvím dodatku – změnového listu, ale musí uzavřít novou smlouvu, která obsahuje náležitosti zákona č. 275/2013 Sb. Souběžně s tímto postupem budeme aktualizovat smlouvy také systematicky, a to od smluv s nejstarším datem jejich uzavření. Žádostí o aktualizaci smlouvy začneme odběratele kontaktovat písemně formou dopisu od druhé poloviny letošního roku. Jak již bylo uvedeno, nejedná se o změnu iniciovanou naší společnosti, ale požadavek zákona, a proto si dovolujeme požádat naše zákazníky o maximální pochopení a spolupráci, protože se bude časově jednat o velmi náročný administrativní proces.
 
Hlášení stavu vodoměruZměna výše zálohyZákaznický účetChytré měření

Kamarádka voda

Test balených vod a pitné vody z kohoutkuZajímavosti

Víte, že ...

1)
vyvezeme septik?

2)
připojíme vás k vodovodu a kanalizaci?

3)
zhotovíme projekt?