Distribuce pitné vody

Vyrobená a upravená voda se prostřednictvím  přiváděcích potrubí dopravuje do vodojemů. Pokud je vodojem níže, voda teče gravitačně – vlivem zemské přitažlivosti. Pokud je vodojem výše, musí se voda do vodojemů čerpat, poté se rozvádí do spotřebiště – domů, budov a podniků. V celém průběhu  distribuce vody se kvalita vody neustále sleduje. Voda urazí mezi úpravnou vody a našim kohoutkem i desítky kilometrů ve vodovodním potrubí. Po celou dobu jsou monitorovány ztráty vody v síti.

 
 

Každý spotřebitel je napojený na rozvodný vodovodní řad vodovodní přípojkou. Součástí vodovodní přípojky je i vodoměrná  sestava (v šachtě nebo vlastním objektu), ve které je umístěn vodoměr měřící dodané množství pitné vody. Na vodovodní přípojku je napojen vnitřní vodovod s potřebným počtem výtokových míst. A tak u konečného spotřebitele už stačí pouze otevřít vodovodní kohoutek a pitná voda je v cíli.

Hlášení stavu vodoměruZměna výše zálohyZákaznický účetChytré měření

Kamarádka voda

Test balených vod a pitné vody z kohoutkuZajímavosti

Který způsob nakládání s odpadní vodou je levnější?

1)
Mít dům napojený na kanalizaci.

2)
Mít vlastní žumpu nebo septik.

3)