Press kit - tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. vznikla v květnu roku 1992. Počet zaměstnanců je cca 385. Na základě koncesní smlouvy se statutárním městem Ostrava provozuje vodohospodářskou infrastrukturu na území města Ostravy.

Mezi hlavní akcionáře společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. patří jedna z největších francouzských společností SUEZ (50,13%) a statutární město Ostrava (40,60%). 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. jsou společností provozní. Majitelem vodovodní a kanalizační sítě je statutární město Ostrava. Tuto síť mají Ostravské vodárny a kanalizace a.s. v pronájmu. Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je společností mající za své hlavní poslání: zabezpečení zásobování obyvatel na území města Ostravy kvalitní pitnou vodou a efektivní likvidaci odpadních vod bez negativních dopadů na životní prostředí, a to za sociálně únosné ceny. Pro posílení tohoto poslání je záměrem systematicky zkvalitňovat všechny provozní činnosti a být nadále odborným garantem a spolehlivým partnerem města při provozování vodárenských služeb ve městě.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. zásobují téměř 300 tisíc obyvatel města Ostravy kvalitní pitnou vodou. Voda dodávaná do ostravské vodovodní sítě je z 60% nakupována od společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. Jedná se o vody povrchové, které pochází z přehrad Moravskoslezského kraje. Zbývajících 40% pokrývá vlastní výroba z podzemních zdrojů nacházejících se v oblasti města Ostravy. Roční produkce pitné vody z podzemních zdrojů se pohybuje okolo 8 mil. m3  ody.           

Vodovodní síť v délce přes 1 500 km, včetně vodovodních přípojek, dopravuje pitnou vodu jak pro obyvatele města Ostravy, tak pro podnikatelské subjekty Kanalizační síť v délce necelých 1 000 km odvádí odpadní vody rovněž jak od obyvatelstva, tak od podnikatelských průmyslových subjektů. Ústřední čistírna odpadních vod zabezpečuje čištění 98,96 % odpadních vod z celkového množství čištěných odpadních vod na území statutárního města Ostrava.  Celkem OVAK provozuje 5 čistíren odpadních vod na území statutárního města Ostrava a zajišťuje tak čištění 99,49 % všech odpadních vod.

Ostravské vodárny a kanalizace poskytují vedle svých hlavních aktivit také další služby, a to zejména:

  • Čištění komunálních, průmyslových a koncentrovaných odpadních vod
  • Technické vyjadřování
  • Projekční činnost
  • Výstavba nových vodovodních přípojek
 
 
Komunikace s médii:
Ing. Radka Vanková
vedoucí oddělení vztahů s veřejností
Tel.: 597 475 146
Mobil: 720 743 189
Nádražní 28/3114
729 71 Ostrava – Moravská Ostrava
e-mail: vankova.radka@ovak.cz
 
Hlášení stavu vodoměruZměna výše zálohyZákaznický účetChytré měření

Kamarádka voda

Test balených vod a pitné vody z kohoutkuZajímavosti

Který způsob nakládání s odpadní vodou je levnější?

1)
Mít dům napojený na kanalizaci.

2)
Mít vlastní žumpu nebo septik.

3)