Koronavirus - aktuální provozně-technická opatření

V souvislosti s výskytem koronaviru vyvolávajícího infekční onemocnění COVID-19, informujeme zákazníky OVAK o následujících faktech.

Koronavirus se přenáší zejména kapénkovou cestou, přímým fyzickým kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaktem s předměty, jichž se dotkl nakažený a následným přenosem ústy nebo sliznicemi. Přesto bylo preventivně v minulém týdnu rozhodnuto o dochlorování vody na provozovaných zdrojích na maximální možnou úroveň povolenou Vyhláškou č. 252/2004 Sb., která stanovuje hygienické požadavky na pitnou vodu a rozsah její kontroly.
Protože koronavirus vyloučený močí přežívá přibližně 2 dny a při vyloučení stolicí asi týden, existuje riziko, že se může vyskytovat v kanalizaci prostřednictvím vzniklého aerosolu. Důrazně žádáme, aby občané nevstupovali do kanalizace nebo ji neotvírali a vždy se obrátili na naše pracovníky, kteří jsou k tomuto účelu oprávněni, školeni a vybaveni maskou s biologickým filtrem, který viry zachycuje. V tuto dobu o to více apelujeme naše klienty, aby dodržovali patřičná nařízení Kanalizačního řádu a nevhazovali do kanalizace nevhodné předměty. Upozorňujeme, že použité kapesníky patří do odpadkového koše a nikoliv do kanalizace, protože mohou být zdrojem koronavirové infekce.
Chceme uklidnit naše zákazníky a obyvatele města Ostravy, že k přerušení dodávky vody z důvodu epidemie koronaviru nehrozí. OVAK má vypracovaný krizový plán a v něm definovanou zastupitelnost pracovníků a také zastupitelnost zdrojů pitné vody.
S účinností od 16. 3. do odvolání byly pozastaveny odečty vodoměrů a jejich výměny nebo osazování nových. Ostrava má v tomto oproti většině měst v České republice výhodu, protože velké rozšíření tzv. chytrých vodoměrů, které přenášejí informace o spotřebě dálkově, nepotřebuje fyzickou přítomnost zaměstnanců společnosti OVAK u spotřebitele.

I v tuto dobu platí základní pravidlo pro podobné situace: Zachovejme, prosím, klid a rozvahu!

Sledujte reportáž o Kvalitě vody v Ostravě na ČT3 Život na třetí

 

Provozně-technická opatření

I přes velmi nepříznivou situaci spojenou s pandemií COVID-19 společnost nadále plně zajišťuje základní služby spojené se zásobováním pitnou vodou a odkanalizováním města Ostravy. Nicméně vzhledem k aktuální povinnosti minimalizovat kontakt mezi lidmi (zaměstnanci, zákazníky) společnost do odvolání přistoupila k následujícím provozně-organizačním opatřením:

  • odklad plánovaných oprav spojených s přerušením dodávek a výrobou pitné vody,
  • odklad udržovacích prací na vodárenské infrastruktuře,
  • odklad realizace zakázkových prací stavebního charakteru,
  • zvýšení zabezpečení pitné vody spočívající v její dezinfekci na maximální míru podle platné vyhlášky,
  • odklad odběrů a analýz vzorků pitné a odpadní vody z domácností a firem,
  • pozastavení výměn vodoměrů s procházejícím cejchem a osazování vysílačů Smart metering,
  • pozastavení fyzických odečtů vodoměrů,
  • omezení vytyčování provozovaných sítí,
  • prodloužení lhůt pro vyjádření společnosti k existenci sítí a investičním záměrům.

Společnost nadále zajišťuje zejména:

Děkujeme za pochopení.
 

Hlášení stavu vodoměruZměna výše zálohyZákaznický účetChytré měření

Kamarádka voda

Test balených vod a pitné vody z kohoutkuZajímavosti

Čeho je víc?

1)
lidí napojených na kanalizaci v Ostravě

2)
lidí pracujících ve školství v ČR

3)
návštěvníků Karlštejna za rok